FORMULARIO DE INSCRICIÓN

No caso de ser menor de idade.
No caso de ser menos de idade.
De conformidade co disposto pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, autorizo a que os datos incluídos neste documento e/ou formulario, sexan incorporados a un ficheiro responsabilidade de Plano Pementa S. Coop. Galega, coa finalidade de xestionar a matrícullación nas actividades solicitadas, así como manter a relación posterior. Así mesmo, declaro ter sido informad* sobre a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, retificación ou cancelación sobre os meus datos, mediante escrito, xunto cunha copia dun documento oficial que acredite a miña identidade, dirixido a Plano Pementa S. Coop. Galega , a través do correo eletrónico info@planopementa.es, indicando no Asunto o dereito que desexa exercitar, ou mediante correo postal.