PLANO PEMENTA S. Coop. Galega é unha cooperativa sen ánimo de lucro dedicada á educación, investigación, xestión e creación artística e cultural; conformada no ano 2018 logo dunha experiencia previa como colectivo dende o ano 2016.

Traballamos conectando cultura e comunidade, pensando o feito artístico como un lugar de encontro e de comunicación entre persoas. Por esta razón creamos propostas innovadoras que permiten aos participantes explorar a arte dende unha perspectiva multidisciplinar, práctica e horizontal. Partimos da consideración e a conceptualización da arte como unha ferramenta transversal para o cambio social, isto nos permite abordar a educación, a creación e a investigación dunha forma integral, como un todo que se complementa e que se formaliza a través de toda clase de proxectos artísticos, culturais e educativos.

A nosa equipa está formada por profesionais cunha ampla formación e experiencia no eido das artes e da mediación artística.

A nosa metodoloxía entende a arte e a creación como unha fonte de coñecemento e de experiencias significativas. Desta forma, non falamos de xerar produtos, senón de establecer unha linguaxe propia coa que relacionarnos coa nosa contorna.

Todas as actividades que levamos a cabo centran a súa importancia no proceso, e é precisamente durante o desenvolvemento das accións onde se producen as verdadeiras aprendizaxes, onde se visibilizan as ideas e onde se comparten e transmiten  valores.

Yosune Duo >>
Candela Rajal >>
Ángeles Díaz >>

Entendemos a equipa coma a suma e combinación das súas partes; por iso podes atopar aqui tamén, algúns dos proxectos cos que  colaboramos a nivel individual: